حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

پروردگارا، امروز که به زمین سر زدی کاسه نیاز مرا هم پر کن
دست خالیم را ببین
پروردگارم شاید باور نکنی...
آن روز ها که نبودی ، شایدم بودی و مسافر آسمان بودی
آن روزها من عاشق شدم
حالا که بازآمدی..
باید از عشق فارغ شوم؟
پروردگارم مرا بگذار، بگذار عاشق بمانم....


(آنقدر دعایت می کنم تا برآورده شوی.)
: وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین..

بایگانی
آخرین مطالب

۴ مطلب در شهریور ۱۳۸۶ ثبت شده است

زودتر

مرا در آغوش بگیر

صورتم را نوازش کن

و مرا ببوس

ای فرشته ی مرگ...

الی ماح
۳۰ شهریور ۸۶ ، ۰۹:۴۴ موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰ نظر
خشک شده........
الی ماح
۱۵ شهریور ۸۶ ، ۱۲:۴۳ موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰ نظر
باز امشب آ سمون بی ستاره رو سرم خراب می شه

باز امشب ماه بی قواره واسه من سراب می شه

باز امشب هوای دلم سرده

باز امشب دل دلم تنگه

باز امشب

امشبم

تنهام......

الی ماح
۰۲ شهریور ۸۶ ، ۰۷:۵۲ موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰ نظر
الی ماح
۰۱ شهریور ۸۶ ، ۲۰:۴۰ موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰ نظر