حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

پروردگارا، امروز که به زمین سر زدی کاسه نیاز مرا هم پر کن
دست خالیم را ببین
پروردگارم شاید باور نکنی...
آن روز ها که نبودی ، شایدم بودی و مسافر آسمان بودی
آن روزها من عاشق شدم
حالا که بازآمدی..
باید از عشق فارغ شوم؟
پروردگارم مرا بگذار، بگذار عاشق بمانم....


(آنقدر دعایت می کنم تا برآورده شوی.)
: وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین..

بایگانی
آخرین مطالب

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۷ ثبت شده است

چشم هایم مست

گوش هایم تنگ

دست هایم کوتاه

و نفس هایم سنگین

تمام دنیا برای من دست نایافتنی ست...

الی ماح
۲۶ ارديبهشت ۸۷ ، ۱۸:۴۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر
دریا نمی گیره نشون از قطره های در به در...
الی ماح
۰۹ ارديبهشت ۸۷ ، ۱۶:۵۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

امشب به آسمان خواهم رفت

هیچ کس مرا در نمی یابد

تو هم نمی توانی مرا دریابی

به روی سینه ات می نشینم و نفس تازه می کنم

تو نمی توانی مرا دریابی

به روی چشمانت می نشینم و خستگی ام را در می کنم

تو نمی توانی مرا دریابی

آسمان هم نخواهد توانست مرا دریابد

مرگ هم نمی تواند...

الی ماح
۰۳ ارديبهشت ۸۷ ، ۱۱:۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر