حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

پروردگارا، امروز که به زمین سر زدی کاسه نیاز مرا هم پر کن
دست خالیم را ببین
پروردگارم شاید باور نکنی...
آن روز ها که نبودی ، شایدم بودی و مسافر آسمان بودی
آن روزها من عاشق شدم
حالا که بازآمدی..
باید از عشق فارغ شوم؟
پروردگارم مرا بگذار، بگذار عاشق بمانم....


(آنقدر دعایت می کنم تا برآورده شوی.)
: وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین..

بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب در فروردين ۱۳۸۸ ثبت شده است

حرف زیادی برای گفتن ندارم....

از چشمان من سیاه تر بود

و من از همیشه حقیر تر

محرم شدم مرحم شد

کبوتر شدم طواف کردم

بنده شدم به دورم گردید

خانه اش را بوسیدم او مرا بوسید

سیاهی چشمانم در سیاهی خانه اش گم شد

دلم را پیش دلش جا گذاشتم بیدل بازگشتم...

 

الی ماح
۲۱ فروردين ۸۸ ، ۱۱:۳۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر
لباس سپیدم رو اتو کشیدم

کفش های سپیدم رو پاک کردم

دلهره ی زیادی دارم

قراره زندگیه جدیدی رو شروع کنم

چمدونم رو بستم

حالا دیگه مسافرم

نمیدونم دارم میرم یا دارم برمیگردم...

فقط میدونم یه دلی منتظر منه.

eltemase doooooooa

خوبی و بدی دیدید حلالم کنید... دعا کنید یه شکل دیگه برگردم یا اصلا بر نگردم..

الی ماح
۰۴ فروردين ۸۸ ، ۱۹:۳۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر