حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

پروردگارا، امروز که به زمین سر زدی کاسه نیاز مرا هم پر کن
دست خالیم را ببین
پروردگارم شاید باور نکنی...
آن روز ها که نبودی ، شایدم بودی و مسافر آسمان بودی
آن روزها من عاشق شدم
حالا که بازآمدی..
باید از عشق فارغ شوم؟
پروردگارم مرا بگذار، بگذار عاشق بمانم....


(آنقدر دعایت می کنم تا برآورده شوی.)
: وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین..

بایگانی
آخرین مطالب

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

میان زمین و آسمان ماندم

معلق

..

آن بالا جهنمی ست که می سوزد از فراغـ ِـــ

این پایین جهنمی که نفس پیامبر گونه اتآن را گلستان کرده

./

+یه قرار دخترونه مخصوص..کلیک کنید.

الی ماح
۲۸ شهریور ۹۱ ، ۰۳:۲۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر
رژیم گرفتی

لاغرتر شدی!

چرا دیگه دلم برات تنگ نیست؟

***

کاش

دستم تنگ بود و دلم نه...

***

تنگ نظری ات را

با

تنگ دلی ام طاق می زنم، سر به سر

پایه ای؟

***

تُنگِ با هم بودنمان را در آغوش می گیرم

و

دلم تنگ ..شود.

بنشین تَنگِ دلِ تَنگم...

+ گیر ندهید، دلگیر نیستم / خواب و خوراک ندارم ولی دلخور نیستم / می سوزم و می سازم؛ من دلسوز ندارم.

الی ماح
۰۴ شهریور ۹۱ ، ۰۷:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر
بند دلمان

را

وقتی پاره کردند

که

به دنیا می آمدیم

یادت هست؟

جوش خوردنی نیست لامصب..


***

بند دلم

را

دل بندم

فرو ریخت.

 

+دل قوی دار درین عرصه بیداد تمنا.

++حذف شد.

+++بعضی ها دلشون رو به دل های بیشماری بند می کنند، اصن دل نیست، پایانه ی اتوبوس رانی ست،.. اصن به من چه :دی

الی ماح
۰۱ شهریور ۹۱ ، ۱۹:۴۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر