حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

پروردگارا، امروز که به زمین سر زدی کاسه نیاز مرا هم پر کن
دست خالیم را ببین
پروردگارم شاید باور نکنی...
آن روز ها که نبودی ، شایدم بودی و مسافر آسمان بودی
آن روزها من عاشق شدم
حالا که بازآمدی..
باید از عشق فارغ شوم؟
پروردگارم مرا بگذار، بگذار عاشق بمانم....


(آنقدر دعایت می کنم تا برآورده شوی.)
: وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین..

بایگانی
آخرین مطالب

۱ مطلب در خرداد ۱۳۸۶ ثبت شده است

خداوندا تورا ستایش نمی کنم

بخاطر اشکهایی که در چشمانم بود

بخاطر بغضی که در گلویم بود

بخاطر تنهایی هایم

بخاطر تاریکی های زندگی ام...

خداوندا تورا ستایش می کنم

بخاطر امیدی که به عشق دوبارهدارم

الی ماح
۱۸ خرداد ۸۶ ، ۱۸:۵۴ موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰ نظر