حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

پروردگارا، امروز که به زمین سر زدی کاسه نیاز مرا هم پر کن
دست خالیم را ببین
پروردگارم شاید باور نکنی...
آن روز ها که نبودی ، شایدم بودی و مسافر آسمان بودی
آن روزها من عاشق شدم
حالا که بازآمدی..
باید از عشق فارغ شوم؟
پروردگارم مرا بگذار، بگذار عاشق بمانم....


(آنقدر دعایت می کنم تا برآورده شوی.)
: وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین..

بایگانی
آخرین مطالب

۳ مطلب در آبان ۱۳۸۶ ثبت شده است

برای دیدن روی ماهت

دلم عادت نداره

چشمم لیاقت نداره.....

الی ماح
۲۶ آبان ۸۶ ، ۲۰:۱۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

...There is no time so pleasant asLovetime

الی ماح
۱۱ آبان ۸۶ ، ۲۰:۴۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

ای کاش میان دل ودلدار نمی ماندم

ای کاش میان روحِ تبدار نمی ماندم

ای کاش پرواز آرزوی انسان نبود

ای کاش میان زمین و آسمان نمی ماندم

ای کاش کسی درد مرا می فهمید

ای کاش میان عشق سرگردان نمی ماندم...

الی ماح
۰۴ آبان ۸۶ ، ۰۷:۳۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر