حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

پروردگارا، امروز که به زمین سر زدی کاسه نیاز مرا هم پر کن
دست خالیم را ببین
پروردگارم شاید باور نکنی...
آن روز ها که نبودی ، شایدم بودی و مسافر آسمان بودی
آن روزها من عاشق شدم
حالا که بازآمدی..
باید از عشق فارغ شوم؟
پروردگارم مرا بگذار، بگذار عاشق بمانم....


(آنقدر دعایت می کنم تا برآورده شوی.)
: وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین..

بایگانی
آخرین مطالب

۱ مطلب در مرداد ۱۳۸۸ ثبت شده است

زندگی در گذر ..... و جدایی ها ..... ورسیدنها دورتر ودیرتر....وریه ها پر و خالی.... و سر انگشتاندر حسرتیکدیگر.. ولی....... من و تو چه خوشدلنشسته ایم سر به هوای عاشقی..... که عمر برف است و افتاب تموز...

الی ماح
۲۵ مرداد ۸۸ ، ۱۴:۳۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر