حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

پروردگارا، امروز که به زمین سر زدی کاسه نیاز مرا هم پر کن
دست خالیم را ببین
پروردگارم شاید باور نکنی...
آن روز ها که نبودی ، شایدم بودی و مسافر آسمان بودی
آن روزها من عاشق شدم
حالا که بازآمدی..
باید از عشق فارغ شوم؟
پروردگارم مرا بگذار، بگذار عاشق بمانم....


(آنقدر دعایت می کنم تا برآورده شوی.)
: وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین..

بایگانی
آخرین مطالب

۱ مطلب در دی ۱۳۸۷ ثبت شده است

دل من از غصه لبریز است و

آسمان دلش یک جای دیگر گیر است و

عشق انگار برای همیشه از من سیر است و

برای رفع بلا کمی دیر است و

جوانی ام برای هر کاری پیر است و

کائنات هم از ناامیدی من دلگیر است و

گربه همسایه  حالا دیگر شیر است و

آنچه در کمان دارم همین یک تیر است و

تیر من به تیزی شمشیر است و

راهکار آمدن یک سفیر است و بس...

الی ماح
۲۴ دی ۸۷ ، ۰۷:۴۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر