حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

من هزوارش خلقت هستم، مرا نوشتند الهام... اما هرگز خوانده نشدم

حرف هایی که به سختی کلمه می شوند

پروردگارا، امروز که به زمین سر زدی کاسه نیاز مرا هم پر کن
دست خالیم را ببین
پروردگارم شاید باور نکنی...
آن روز ها که نبودی ، شایدم بودی و مسافر آسمان بودی
آن روزها من عاشق شدم
حالا که بازآمدی..
باید از عشق فارغ شوم؟
پروردگارم مرا بگذار، بگذار عاشق بمانم....


(آنقدر دعایت می کنم تا برآورده شوی.)
: وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین..

بایگانی
آخرین مطالب

۱ مطلب در تیر ۱۳۸۷ ثبت شده است

پدر روزت مبارک

من فقط بیست ساله بودم انگار صد سال خوابیده بودم

در شبی تاریک     اتاقی باریک

صدای زنگی     نوید مرگی

دلم را لرزاند     اشکم را غلتاند

با غم یتیم     من شدم سهیم

از اینجا دگر     رفته بود پدر

من بیست ساله ماندم در غم پدر صد سال خواندم

 


باشد که روح بزرگ پدرم همیشه در آرامش باشد

روحت شاد

الی ماح
۲۴ تیر ۸۷ ، ۱۷:۵۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر